NÄSSJÖ MANSKÖR

Historik

Hur det hela började


Nässjö Manskör bildades 1909 och är en av Nässjö kommuns äldsta föreningar och som kulturförening kanske den absolut äldsta.

Vid bildandet hade kören elva medlemmar. Efter flera försök att engagera lämplig dirigent i Nässjö vidtalades Axel Franzén i Sävsjö, då 23 år gammal, att bli körens musikaliske ledare.

Axel Franzén stod för en märklig gärning genom att han verkade som körens dirigent i 60 år. Hans sista riktiga konsert var jubileumskonserten 1969 då han vid 83 års ålder lämnade över dirigentpinnen till Karl Hansson. Under dessa 60 år reste Axel Franzén med tåg från Sävsjö till körens övningar i Nässjö. 

1911 började kören sitt framträdande till 1:sta maj och om dag och plats har skiftat, så är nu Valborgsmässoafton, Stadshustrappan och Nässjö Manskör en över 100 år gammal tradition.

I stadgarna för kören står att Nässjö Manskör har till ändamål att inom Nässjö kommun verka för bibehållandet av manskörssångens traditioner, vidareutveckling och förnyelse. Detta innebär att traditionerna inom manskörssången skall bibehållas, men kören skall också utveckla och förnya repertoaren.

2009 firade kören sitt 100-årsjubileum och vi kan se tillbaka på en lång och framgångsrik epok för Nässjö Manskör.


De senaste åren


Nässjö Manskör leds sedan 1999 av musikpedagog Susanne Lindgren, som till vardags arbetar som musiklärare vid Handskerydsskolan i Nässjö. Under Susannes ledning har kören firat både 90 och 100 år med lyckade jubileumskonserter. Vi har också haft ett utbyte med manskören Broceni från Saldus i Lettland, vilket inneburit ett besök i Nässjö 2005 med gemensam konsert. Följande år reste Nässjö Manskör till Lettland för att återgälda besöket.

Nässjö Manskör har årligen ett antal fasta framträdanden på uppdrag av Nässjö kommun såsom sång vid Valborg och på Nationaldagen, därutöver genomför kören ett antal framträdanden med både sakral och profan sång vid olika tillfällen främst inom kommunen.