NÄSSJÖ MANSKÖR

En bild på Nässjö Manskör

Välkommen

Nässjö Manskör bildades 1909 och är en av Nässjö kommuns äldsta föreningar. Kören leds av musikpedagog Susanne Lindgren och på repertoaren finns sånger från traditionell manskörsrepertoar, jullåtar, musikallåtar och mycket mer.